Sportuň şaşka görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

46
     Ýaňy ýakynda orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda sportuň şaşka görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Bu ýaryşdan biziň hem talyplarymyz yzda galmady. Mekdebimiziň “Buhgalterçilik hasaba alnyşy” hünäriniň 1-nji ýyl talyby Nurana Annakurbanowa bu ýaryşda III orun eýeledi. Talybymyzyň gazanan bu üstünligi mekdebimiziň mugallymlar düzümini diýseň begendirdi. Indiki ýaryşlarda öňdäki orunlary eýelemegiňizi arzuw edýäris!

Paýlaş

Salgymyz:

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Merkez-1 şäherçesiniň 5/2-nji jaýy.

Дашогузский велаят, город Дашогуз, 5/2 Центра-1.

Dashoguz province, Dashoguz city, 5/2 of Merke-1.

Telefon belgiler:
(322 ) 9-09-22, 9-09-42