865153

Täzelikler

Täze gelin” atly gülküli sahna 17/04/2024 Täze gelin” atly gülküli sahna
Dowamy
Magtymguly Pyragynyň hasyl bolan berkararlygy halkymyzyň bagtyýarlygy 17/04/2024 Magtymguly Pyragynyň hasyl bolan berkararlygy halkymyzyň bagtyýarlygy
Dowamy
Ähli derslerden diňe 5-lik baha alan talyplar 17/04/2024 Ähli derslerden diňe 5-lik baha alan talyplar
Dowamy
Hormat haty 11/04/2024 Hormat haty
Dowamy
Türkmenistanda bilimiň sanlylaşdyrylmagy 11/04/2024 Türkmenistanda bilimiň sanlylaşdyrylmagy
Dowamy
«Sport-sagdynlyk» 09/04/2024 «Sport-sagdynlyk»
Dowamy

Täzelikler (RSS)


17-nji aprelde Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 17/04/2024 17-nji aprelde Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Russiýada suw süýşgünleri bilen bagly ýagdaý ýitileşýär 17/04/2024 Russiýada suw süýşgünleri bilen bagly ýagdaý ýitileşýär
Dowamy

Omanda alma ululygynda doly ýagdy 17/04/2024 Omanda alma ululygynda doly ýagdy
Dowamy

Tokaýew suw süýşgünleri sebäpli öňdäki on güni iň kyn döwür diýip atlandyrdy 17/04/2024 Tokaýew suw süýşgünleri sebäpli öňdäki on güni iň kyn döwür diýip atlandyrdy
Dowamy

Türkmenistanda Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy 17/04/2024 Türkmenistanda Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy
Dowamy

Aşgabat – Türkmenabat awtobanynyň Tejen – Mary bölegi halkara güwänamalaryň 5-sine mynasyp boldy 17/04/2024 Aşgabat – Türkmenabat awtobanynyň Tejen – Mary bölegi halkara güwänamalaryň 5-sine mynasyp boldy
Dowamy

 Bahreýne bir günde ygalyň ýyllyk möçberi düşdi 17/04/2024 Bahreýne bir günde ygalyň ýyllyk möçberi düşdi
Dowamy

«RDÝ-niň» wekili Moskwa – Aşgabat ýolagçy gatnawyny täzeden ýola goýmagyň tarapdary 17/04/2024 «RDÝ-niň» wekili Moskwa – Aşgabat ýolagçy gatnawyny täzeden ýola goýmagyň tarapdary
Dowamy

Astrahanda Türkmenistanyň söwda öýüni açmak meselesi öwrenilýär 17/04/2024 Astrahanda Türkmenistanyň söwda öýüni açmak meselesi öwrenilýär
Dowamy

«Galkan» halkara hokkeý ýaryşynyň üçünji tapgyrynda Eýranyň toparyny uly hasapda ýeňdi 17/04/2024 «Galkan» halkara hokkeý ýaryşynyň üçünji tapgyrynda Eýranyň toparyny uly hasapda ýeňdi
Dowamy

Dosent Berdiniýaz Rejepmedowyň doglan güni mynasybetli duşuşyk geçirildi 17/04/2024 Dosent Berdiniýaz Rejepmedowyň doglan güni mynasybetli duşuşyk geçirildi
Dowamy

«Asuda akym» HJ «Şir Ýag» motor ýaglaryny bir litrlik amatly gaplarda hödürleýär 17/04/2024 «Asuda akym» HJ «Şir Ýag» motor ýaglaryny bir litrlik amatly gaplarda hödürleýär
Dowamy

 17-nji aprelde Türkmenistanyň esasy habarlary  17/04/2024 17-nji aprelde Türkmenistanyň esasy habarlary
Dowamy

«Forbes» dünýäniň iň baý mirasdüşerlerini yglan etdi 17/04/2024 «Forbes» dünýäniň iň baý mirasdüşerlerini yglan etdi
Dowamy

Türkiýäniň ilçisi Aşgabatda eden çykyşynda ýurdunyň syýahatçylyk mümkinçilikleri barada aýtdy 17/04/2024 Türkiýäniň ilçisi Aşgabatda eden çykyşynda ýurdunyň syýahatçylyk mümkinçilikleri barada aýtdy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Merkez-1 şäherçesiniň 5/2-nji jaýy.

Дашогузский велаят, город Дашогуз, 5/2 Центра-1.

Dashoguz province, Dashoguz city, 5/2 of Merke-1.

Telefon belgiler:
(322 ) 9-09-22, 9-09-42