356906

Täzelikler

AGZYBIRLIK BAGTY 20/10/2023 AGZYBIRLIK BAGTY
Dowamy
Sanly ulgam —ösüşleriň girewi 29/04/2023 Sanly ulgam —ösüşleriň girewi
Dowamy
Gyzykly geçen ýaryşlar 20/04/2023 Gyzykly geçen ýaryşlar
Dowamy
Sagdynlygyň gözbaşy 20/04/2023 Sagdynlygyň gözbaşy
Dowamy
СЛОВА, ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА 15/04/2023 СЛОВА, ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА
Dowamy
Internet bäsleşiginiň ýeňijileri 15/04/2023 Internet bäsleşiginiň ýeňijileri
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Gonkongly alymlar reňkini üýtgedýän mata döretdiler 09/12/2023 Gonkongly alymlar reňkini üýtgedýän mata döretdiler
Dowamy

AFK-nyň kubogy 2023/24: «Rawşan» ― «Altyn asyr» duşuşygynyň geçiriljek ýeri üýtgedildi 09/12/2023 AFK-nyň kubogy 2023/24: «Rawşan» ― «Altyn asyr» duşuşygynyň geçiriljek ýeri üýtgedildi
Dowamy

Türkmenistan AFK-nyň klublaýyn reýtingindäki netijesini gowulandyrýar 09/12/2023 Türkmenistan AFK-nyň klublaýyn reýtingindäki netijesini gowulandyrýar
Dowamy

Aşgabatdaky «Vivense» dükany mebellere we öý aksessuarlaryna 50%-e çenli arzanladyş hödürleýär 09/12/2023 Aşgabatdaky «Vivense» dükany mebellere we öý aksessuarlaryna 50%-e çenli arzanladyş hödürleýär
Dowamy

2023-nji ýylyň iň gowy wideooýunlary saýlandy 09/12/2023 2023-nji ýylyň iň gowy wideooýunlary saýlandy
Dowamy

Mikoplazma pnewmoniýasy birnäçe ýurda ýaýrady 09/12/2023 Mikoplazma pnewmoniýasy birnäçe ýurda ýaýrady
Dowamy

«Türkmenhowaýollary» agentligi iki esse ösüş gazandy 09/12/2023 «Türkmenhowaýollary» agentligi iki esse ösüş gazandy
Dowamy

Finlýandiýada mähnet saçakçylar peýda boldy 09/12/2023 Finlýandiýada mähnet saçakçylar peýda boldy
Dowamy

Putin Prezident saýlawlaryna gatnaşmakçydygyny yglan etdi 09/12/2023 Putin Prezident saýlawlaryna gatnaşmakçydygyny yglan etdi
Dowamy

TÝL ― 2023: 18 golly 12-nji tapgyr ikinji orna geçdi 09/12/2023 TÝL ― 2023: 18 golly 12-nji tapgyr ikinji orna geçdi
Dowamy

Türkmenistan BMG-niň Ilat we ösüş komissiýasyna agzalyga saýlandy 08/12/2023 Türkmenistan BMG-niň Ilat we ösüş komissiýasyna agzalyga saýlandy
Dowamy

Watan habarlary | 08.12.2023 09/12/2023 Watan habarlary | 08.12.2023
Dowamy

 Serd­ar Berdimuhamedow 11 aýyň jemlerine bagyşlanan Hökümet mejlisini geçirdi 08/12/2023 Serd­ar Berdimuhamedow 11 aýyň jemlerine bagyşlanan Hökümet mejlisini geçirdi
Dowamy

Ýakyn günlerde “Durmuş duralgasy” gepleşiginiň täze sany 08/12/2023 Ýakyn günlerde “Durmuş duralgasy” gepleşiginiň täze sany
Dowamy

Aşgabatda Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçirildi 08/12/2023 Aşgabatda Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçirildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Merkez-1 şäherçesiniň 5/2-nji jaýy.

Дашогузский велаят, город Дашогуз, 5/2 Центра-1.

Dashoguz province, Dashoguz city, 5/2 of Merke-1.

Telefon belgiler:
(322 ) 9-09-22, 9-09-42