1006884

Новости

“Men telekeçi” atly bäsleşik geçirildi 24/05/2024 “Men telekeçi” atly bäsleşik geçirildi
Подробнее
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni 24/05/2024 Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni
Подробнее
Döwlet bäsleşiginiň netijeleri 24/05/2024 Döwlet bäsleşiginiň netijeleri
Подробнее
Aprel aýynyň aralyk jemlemesiniň netijeleri 16/05/2024 Aprel aýynyň aralyk jemlemesiniň netijeleri
Подробнее
Sportuň şaşka görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. 16/05/2024 Sportuň şaşka görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.
Подробнее
Beýik Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli taýýarlanylan baýramçylyk dabarasy geçirildi 16/05/2024 Beýik Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli taýýarlanylan baýramçylyk dabarasy geçirildi
Подробнее

Новости (RSS)


Serdar Berdimuhamedow Mihail Mişustin bilen duşuşdy 24/05/2024 Serdar Berdimuhamedow Mihail Mişustin bilen duşuşdy
Подробнее

«Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergisi 24/05/2024 «Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergisi
Подробнее

24/05/2024 "Gülzemin"söwda merkezindäki "Soltan" restorany dynç almak we gürrüňdeşlik üçin oňaýly ýer
Подробнее

Türkmenistanyň Prezidenti Belarusyň Hökümet başlygyny kabul etdi 24/05/2024 Türkmenistanyň Prezidenti Belarusyň Hökümet başlygyny kabul etdi
Подробнее

Täjigistanyň Prezidenti Azerbaýjana döwlet saparyny amala aşyrdy 24/05/2024 Täjigistanyň Prezidenti Azerbaýjana döwlet saparyny amala aşyrdy
Подробнее

«Yupekchi» HJ Aşgabatda geçirilen halkara sergide täze we tanyş tagamlaryny hödürledi 24/05/2024 «Yupekchi» HJ Aşgabatda geçirilen halkara sergide täze we tanyş tagamlaryny hödürledi
Подробнее

Çehiýanyň Prezidenti motosikl sürýärkä şikes aldy 24/05/2024 Çehiýanyň Prezidenti motosikl sürýärkä şikes aldy
Подробнее

Arkadag şäherinde guraljak «TESC-2024» forumynyň çäginde energetika howpsuzlygyna pugtalandyrmak boýunça BMG-niň sessiýasy geçiriler 24/05/2024 Arkadag şäherinde guraljak «TESC-2024» forumynyň çäginde energetika howpsuzlygyna pugtalandyrmak boýunça BMG-niň sessiýasy geçiriler
Подробнее

Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustin Aşgabat şäherine geldi 24/05/2024 Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustin Aşgabat şäherine geldi
Подробнее

24-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 24/05/2024 24-nji maýda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Подробнее

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi «Ak şäherim Aşgabat» sergisinde gazananlaryny görkezýär 24/05/2024 «Türkmenaragatnaşyk» agentligi «Ak şäherim Aşgabat» sergisinde gazananlaryny görkezýär
Подробнее

Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi 24/05/2024 Belarusyň Premýer-ministri GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabat şäherine geldi
Подробнее

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanyň Hökümet başlygyny kabul etdi  24/05/2024 Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanyň Hökümet başlygyny kabul etdi
Подробнее

Putin iki günlük resmi sapar bilen Minskä bardy 24/05/2024 Putin iki günlük resmi sapar bilen Minskä bardy
Подробнее

24-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 24/05/2024 24-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Подробнее
0
0
0
0

Недавно добавленные статьи

Адрес:

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Merkez-1 şäherçesiniň 5/2-nji jaýy.

Дашогузский велаят, город Дашогуз, 5/2 Центра-1.

Dashoguz province, Dashoguz city, 5/2 of Merke-1.

Телефонные номера:
(322 ) 9-09-22, 9-09-42