659498

Täzelikler

Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde okuw-usuly seminary geçirildi 20/02/2024 Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde okuw-usuly seminary geçirildi
Dowamy
“ÝAŞLAR WATANYŇ DAÝANJY” 17/02/2024 “ÝAŞLAR WATANYŇ DAÝANJY”
Dowamy
“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” 17/02/2024 “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy”
Dowamy
AGZYBIRLIK BAGTY 20/10/2023 AGZYBIRLIK BAGTY
Dowamy
Sanly ulgam —ösüşleriň girewi 29/04/2023 Sanly ulgam —ösüşleriň girewi
Dowamy
Gyzykly geçen ýaryşlar 20/04/2023 Gyzykly geçen ýaryşlar
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistanyň Prezidenti Halkara zenanlar güni mynasybetli zenanlara sowgatlary gowşurmak barada Buýruga gol çekdi 24/02/2024 Türkmenistanyň Prezidenti Halkara zenanlar güni mynasybetli zenanlara sowgatlary gowşurmak barada Buýruga gol çekdi
Dowamy

26-njy martda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” – Änewde geçiriljek çärelere badalga berler 24/02/2024 26-njy martda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” – Änewde geçiriljek çärelere badalga berler
Dowamy

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyna täze häkim bellenildi 24/02/2024 Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyna täze häkim bellenildi
Dowamy

Watan habarlary | 23.02.2024 23/02/2024 Watan habarlary | 23.02.2024
Dowamy

Aşgabatda Magtymgulynyň poeziýasyna bagyşlanan sergi açyldy 23/02/2024 Aşgabatda Magtymgulynyň poeziýasyna bagyşlanan sergi açyldy
Dowamy

Fransuz hünärmenleri türkmen demirýol işgärleri bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirdiler 23/02/2024 Fransuz hünärmenleri türkmen demirýol işgärleri bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirdiler
Dowamy

Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» bäsleşigi geçirildi 23/02/2024 Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» bäsleşigi geçirildi
Dowamy

24-nji fewralda Türkmenistanda gar gatyşykly ýagyş ýagar 23/02/2024 24-nji fewralda Türkmenistanda gar gatyşykly ýagyş ýagar
Dowamy

Ýanwar aýynda 6,5 müňe golaý türkmenistanly söwda we täjirçilik maksady bilen Özbegistana bardy 23/02/2024 Ýanwar aýynda 6,5 müňe golaý türkmenistanly söwda we täjirçilik maksady bilen Özbegistana bardy
Dowamy

Özbegistanda Türkmenistanyň Prezidentiniň ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi 23/02/2024 Özbegistanda Türkmenistanyň Prezidentiniň ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
Dowamy

29-njy fewralda doglanlar ýaş toýuny nädip belleýärler? 23/02/2024 29-njy fewralda doglanlar ýaş toýuny nädip belleýärler?
Dowamy

Türkmenistan bilen Angliýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 66 million ýewro boldy 23/02/2024 Türkmenistan bilen Angliýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 66 million ýewro boldy
Dowamy

NG Kutahya mebeli: hammam otagy üçin häzirki zaman çözgüt 23/02/2024 NG Kutahya mebeli: hammam otagy üçin häzirki zaman çözgüt
Dowamy

Rowachpack: ýokary hilli, elýeterli bahalar 23/02/2024 Rowachpack: ýokary hilli, elýeterli bahalar
Dowamy

Älem Sport: sport üçin egin-eşikler we sport aýakgaplary 23/02/2024 Älem Sport: sport üçin egin-eşikler we sport aýakgaplary
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Merkez-1 şäherçesiniň 5/2-nji jaýy.

Дашогузский велаят, город Дашогуз, 5/2 Центра-1.

Dashoguz province, Dashoguz city, 5/2 of Merke-1.

Telefon belgiler:
(322 ) 9-09-22, 9-09-42