1196563

Täzelikler

Synaglary göreldeli bahalar bilen tabşyran talyplarymyz 02/07/2024 Synaglary göreldeli bahalar bilen tabşyran talyplarymyz
Dowamy
“Ýylyň halypa mugallymy” 02/07/2024 “Ýylyň halypa mugallymy”
Dowamy
“Ýylyň mugallymy” 02/07/2024 “Ýylyň mugallymy”
Dowamy
“Ýylyň talyby” 02/07/2024 “Ýylyň talyby”
Dowamy
Mekdebimizi tamamlaýan talyplaryň uçurym dabarasy geçirildi 02/07/2024 Mekdebimizi tamamlaýan talyplaryň uçurym dabarasy geçirildi
Dowamy
Mekdebiň talyp ýaşlary bilen düşündiriş işleri geçirildi 02/07/2024 Mekdebiň talyp ýaşlary bilen düşündiriş işleri geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Aşgabatda № 72 15/07/2024 Aşgabatda № 72 "Awtokombinat - Awtomenzil" täze awtobus ugry işe girizildi
Dowamy

15/07/2024 "Ýüpekçi" kompaniýasy Daşkentdäki sergide täze önümi bilen çykyş edýär
Dowamy

Daşkentde 15/07/2024 Daşkentde "Türkmenistanda öndürilen" atly türkmen harytlarynyň sergisi açyldy
Dowamy

15-nji iýulda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 15/07/2024 15-nji iýulda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Azmun täze möwsümiň taýýarlyklaryna Lewerkuzeniň «Baýerinde» başlady 15/07/2024 Azmun täze möwsümiň taýýarlyklaryna Lewerkuzeniň «Baýerinde» başlady
Dowamy

Italiýanyň mekdeplerinde eltelefonlary gadagan edildi  15/07/2024 Italiýanyň mekdeplerinde eltelefonlary gadagan edildi
Dowamy

15-nji iýulda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 15/07/2024 15-nji iýulda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy

Hytaýdan gelýän üstaşyr otlusy Türkmenistanyň üstünden Eýrana geçer 15/07/2024 Hytaýdan gelýän üstaşyr otlusy Türkmenistanyň üstünden Eýrana geçer
Dowamy

«KAMAZ-master» «Ýüpek ýoly» rallisniň çempiony boldy 15/07/2024 «KAMAZ-master» «Ýüpek ýoly» rallisniň çempiony boldy
Dowamy

Alymlar kofe içmek endiginiň nesilden nesle geçýändigini anykladylar 15/07/2024 Alymlar kofe içmek endiginiň nesilden nesle geçýändigini anykladylar
Dowamy

Kabulda TOPH taslamasynyň tehniki we kanuny taraplary boýunça pikir alşyldy 15/07/2024 Kabulda TOPH taslamasynyň tehniki we kanuny taraplary boýunça pikir alşyldy
Dowamy

Türkmenistanda hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar 15/07/2024 Türkmenistanda hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar
Dowamy

Birža söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy 15/07/2024 Birža söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy
Dowamy

«Belli Tilsimat» Türkmenistanda işewürlik üçin 1C çözgütlerini hödürleýär 15/07/2024 «Belli Tilsimat» Türkmenistanda işewürlik üçin 1C çözgütlerini hödürleýär
Dowamy

Ispaniýanyň futbol ýygyndysy Ýewropanyň çempiony boldy 15/07/2024 Ispaniýanyň futbol ýygyndysy Ýewropanyň çempiony boldy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Merkez-1 şäherçesiniň 5/2-nji jaýy.

Дашогузский велаят, город Дашогуз, 5/2 Центра-1.

Dashoguz province, Dashoguz city, 5/2 of Merke-1.

Telefon belgiler:
(322 ) 9-09-22, 9-09-42