1090768

Täzelikler

“Men telekeçi” atly bäsleşik geçirildi 24/05/2024 “Men telekeçi” atly bäsleşik geçirildi
Dowamy
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni 24/05/2024 Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni
Dowamy
Döwlet bäsleşiginiň netijeleri 24/05/2024 Döwlet bäsleşiginiň netijeleri
Dowamy
Aprel aýynyň aralyk jemlemesiniň netijeleri 16/05/2024 Aprel aýynyň aralyk jemlemesiniň netijeleri
Dowamy
Sportuň şaşka görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. 16/05/2024 Sportuň şaşka görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.
Dowamy
Beýik Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli taýýarlanylan baýramçylyk dabarasy geçirildi 16/05/2024 Beýik Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli taýýarlanylan baýramçylyk dabarasy geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Lebapda şaşka boýunça welaýat birinjiligi geçirildi 16/06/2024 Lebapda şaşka boýunça welaýat birinjiligi geçirildi
Dowamy

Türkmenistanda ýokary harby okuw mekdeplerini gutaranlar hormatlandy 16/06/2024 Türkmenistanda ýokary harby okuw mekdeplerini gutaranlar hormatlandy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady 16/06/2024 Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady
Dowamy

Watan habarlary | 15.06.2024 16/06/2024 Watan habarlary | 15.06.2024
Dowamy

Türkmen kompaniýasy 15/06/2024 Türkmen kompaniýasy "Yupekchi" "Food and Beverage West Africa 2024" sergisine gatnaşýar
Dowamy

Ýüzüñ gülkünç | Üýtgeme 16/06/2024 Ýüzüñ gülkünç | Üýtgeme
Dowamy

Bilesiň gelýärmi | Bollywood taryhy 16/06/2024 Bilesiň gelýärmi | Bollywood taryhy
Dowamy

Gurban baýramyñyz gutly bolsun! 15/06/2024 Gurban baýramyñyz gutly bolsun!
Dowamy

«Aşgabat-sitide» 5G tehnologiýasy ornaşdyrylar 16/06/2024 «Aşgabat-sitide» 5G tehnologiýasy ornaşdyrylar
Dowamy

15-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 15/06/2024 15-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Türkmen animasiýasylary halkara «Annecy» festiwalynda görkeziler 15/06/2024 Türkmen animasiýasylary halkara «Annecy» festiwalynda görkeziler
Dowamy

Ekwadoryň ýitip barýan tokaýlarynda ylma nämälim bolan ösümlik tapyldy 15/06/2024 Ekwadoryň ýitip barýan tokaýlarynda ylma nämälim bolan ösümlik tapyldy
Dowamy

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy tarapyndan pudak edaralarynda ulanylýan ölçeg serişdeleri döwürleýin deňeşdirme barlagyndan geçiriler 15/06/2024 «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy tarapyndan pudak edaralarynda ulanylýan ölçeg serişdeleri döwürleýin deňeşdirme barlagyndan geçiriler
Dowamy

«Röwşen aýakgaplary» Gurban baýramy mynasybetli 10% arzanladyş yglan edýär 15/06/2024 «Röwşen aýakgaplary» Gurban baýramy mynasybetli 10% arzanladyş yglan edýär
Dowamy

Gazagystanyň Türkmenistana eksportynyň mümkinçiligi 120 million dollara deňdir 15/06/2024 Gazagystanyň Türkmenistana eksportynyň mümkinçiligi 120 million dollara deňdir
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Merkez-1 şäherçesiniň 5/2-nji jaýy.

Дашогузский велаят, город Дашогуз, 5/2 Центра-1.

Dashoguz province, Dashoguz city, 5/2 of Merke-1.

Telefon belgiler:
(322 ) 9-09-22, 9-09-42